Fysioterapi

Kostholdsrådgivning

Kurs/foredrag

 

Om

Blog                                    

Kontakt 


 Privatpraktiserende fysioterapeut og kostholdsrådgiver i tverrfaglig samarbeid.

Private physiotherapist and nutrition advisor in a inter-diciplinary clinic

 

 

 

 

Nyheter:  Direkte tilgang til fysioterapi? - les mer her
 

Nyheter: Kan bli kortere ventetid fra 2018 - les mer her