Paleoterapeuten AS ble etablert av fysioterapeut Andreas Dønåsen i 2014

 
 
 
 

Paleoterapeuten AS skal fremme helse gjennom behandling innen fysioterapi, kosthold og trening. Konseptet ble utviklet for å tilby kunden et annerledes behandlingstilbud - med utgangspunkt i evolusjon, vitenskap og fornuft.

Gjennom en holistisk tilnærming får klienten en helhetlig vurdering av bevegelsesapparatet og sine livsstilsvaner. Terapeut og klient jobber målrettet sammen for å finne årsaken(e) til problemet, dette danner grunnlaget for behandlingsopplegget. Målet er langvarig og vedvarende bedring, samt optimalisering av helse.

 

Paleoterapeuten tilbyr følgende tjenester:

 • Offentlig godkjent fysioterapi

 • Kostholdsrådgivning

 • Treningsveiledning 

 • Foredrag 

 • Kurs

 

Paleo i navnet Paleoterapeuten kommer fra den paleolitiske tidsepoken (steinalderen). Genene våre ble utviklet og tilpasset et liv med regelmessig fysisk aktivitet og ren/ubehandlet mat. Dagens menneske lever i en stressende hverdag med mangel på næringsrik mat og fysiske utfordringer.

miks

 

Utfordringer i dagens samfunn:

 • Vi lever i dag i et samfunn som har utviklet seg raskere enn menneskets genetikk

 • Mange mennesker har i dag en stillesittende hverdag med for lite bevegelse og aktivitet

 • Mesteparten av maten vi spiser i dag blir behandlet og raffinert

 • Sykdom, overvekt og uhelse utgjør en betydelig belastning på samfunnet

 • Politisk agenda har uheldig stor innflytelse på befolkningens helse og kosthold

 

Frisk filosofi:

 • Kroppen fungerer best med mat som likner det våre forfedre spiste før jordbruk og industri

 • Et variert kosthold med ubehandlet næringsrik mat legger et grunnlag for god helse

 • Ved å gjøre de riktige livsstilsendringene kan man bli delvis eller fullstendig frisk fra sykdom

 • Regelmessig bevegelse er nødvendig for forebygging av muskel- og skjelettplager

 • Samarbeid og kommunikasjon mellom de ulike aktørene som fremmer helse er nødvendig for å snu den uheldige helse-utviklingen